τυπική συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων στο Βόλο 1-5 Φεβ 2007 - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης - Grundtvig 2.

"Το σχολείο μας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρατίθενται σε ψηφιακή μορφή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας."